Numune Kabul Yazılımı

numune barkod programı çevre laboratuvarı


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 25 Aralık 2013 tarihinde çıkarmış olduğu, ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ’nde,
bütün Ölçüm ve Analiz laboratuvarlarının, numunelerini barkod sistemiyle kayıt etme zorunlulundan bahsetmektedir. Bu kapsamda laboratuvarlara numuneleri barkod sistemiyle
kayıt altına almaları, ve takibini yapmaları için “numunebarkodprogrami.com” sitesini hizmete sunmaktayız. Programın detayları ve demosu aşağıdaki butonda yer almaktadır.